165.00

קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת
מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה
ומגע. הקונפידור נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח
אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטילה מהירה של המזיקים.
הוראות שימוש:
אזהרות: קונפידור מזיק כאשר נבלע.
אמצעי זהירות ומיגון:
מהמפעיל והלאה. •בעת ריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה •בזמן היישום, מומלץ להשתמש בכפפות לייטקס ובמשקפי מגן. •אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול. •יש להמנע ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.
ובעלי חיים בסביבה. •רצוי לרסס מוקדם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים
•לאחר יישום בדשא – אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש
מההשקיה המפעילה.
סכנות לסביבה:
•רעיל לדבורים )כאשר מיושם בריסוס בלבד(. התכשיר מזיק ליצורים
החיים בסביבה מימית. יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות
מים )אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי(. כן, אין לשטוף לתוכם את
המרסס.
הכנת קונפידור לשימוש:
הכנת תרסיס לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי:
כל שטח המדשאה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס הניסוי •קובעים את כמות המים למיהול הקונפידור על ידי ריסוס ניסוי של
היא הכמות בה יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. במידה
וכמות המים הדרושה גבוהה מנפח המרסס יש לחלק את היישום
למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור והמים.
הכמות הדרושה לטיפול. •שואבים את הקונפידור מהבקבוק באמצעות המזרק המצורף את •פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון. •מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
•מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב. •שופכים את הכמות הדרושה של הקונפידור לתוך המרסס.
הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:
המזרק. •שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות •פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון. •מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
אופן היישום:
•מרססים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסס. •בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי )המושקים בממטרות או מתזים(:
•בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה
מהמפעיל והלאה.
•רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או
בעלי חיים בסביבה.
•משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר.
בצמחים המושקים בטפטוף:
צריך להגיע להיקלט ע"י השורשים. • ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר המתאים ומכסים. •שופכים באמצעות המזרק את הקונפידור לתוך הבור במינון •.חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת. •מפעילים את ההשקיה כ-3/1 מזמן ההשקיה הרגיל.
בעצים שאינם מושקים:
לקו נוף העץ. •חופרים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב- 3/2 המרחק מהגזע
המתאים ומכסים. •שופכים את הקונפידור באמצעות המזרק לתוך הבורות במינון
להגיע ולהיקלט ע"י השורשים. •משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. הקונפידור צריך
בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:
•שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
•משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה. ערבוב. •מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 2/1 סמ"ק, תוך כדי
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס והמזרק: יש לשטוף היטב בזרם מים ולאחסן. יש להקפיד
ששאריות התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים )אגם, נחל, מעיין או בריכת
נוי(. שאריות תכשיר במרסס עלולות להוות מפגע בריאותי.
הגנה אישית בגמר העבודה: יש להתרחץ, לחפוף ראש ולהחליף בגדים.
אין להתלבש שנית בבגדי העבודה, בהם השתמשנו, בטרם כובסו בנפרד.
כניסה מחדש למדשאה לאחר הפיזור: מותר להשתמש במדשאה לאחר
שהדשא יבש מההשקיה המפעילה.
הדברה )מקום נעול נקי, יבש וקריר, הרחק ממזון לאדם ולחי וממגע ידם איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי
של ילדים(. יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.
טיפול בתכשיר שנשפך: מספיגים בחול או בחומר סופג אחר. בחומר
הספוג ניתן להשתמש מתחת לטפטפת או לאסוף, לארוז בשקית אשפה
פלסטית אטומה, לסגור היטב ולהשליך לאשפה.
השמדת אריזות ריקות: אין להשתמש באריזות שימוש חוזר. יש להכניס את
האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.
במקרה של גירוי ממגע קונפידור בעור או בעיניים: יש לשטוף בכמות עזרה ראשונה:
גדולה של מים. אם הגירוי אינו פוסק, יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה:
יש לקרוא מיידית לרופא ולהציג בפניו את אריזת המוצר.
מידע לרופא: המרכז הארצי לטיפול בהרעלות. ביה"ח רמב"ם טל:

קונפידור 350 להדברת כנימות 1/2 ליטר

165.00

קנה עכשיו
קטגוריה: