75.00

תכשיר סיסטמי להדברת עש-המנהרות בעצי הדר מבית אקוגן.
התכשיר:
– מכיל: 200 גרם בליטר . Acetamiprid
– קוטל חרקים סיסטמי, בעל רעילות נמוכה לבני אדם.

– מדביר זחלי עש המנהרות בהדרים.
– מכיל צבע לזיהוי מקום הטיפול.
– מספק הגנה כנגד המזיק עד כחודשיים.
– מאפשר לאכול מהפרי 24 שעות לאחר הטיפול.

המנהדר (עש המנהרות):
– זחל הנובר בעלים צעירים של הדרים שונים
– פעיל בחודשים אפריל – אוקטובר.

אופן היישום:
– מורחים ע"ג הגזע, מתחת להסתעפויות הענפים.
– המריחה תעשה בצורת טבעת.
– בשתילים לאחר נטיעה הטיפול יינתן לאחר הלבלוב השני.
– בעצים החל משנה שנייה הטיפול יינתן לאחר הופעת הזחלים הראשונים.

קנה עכשיו
מוספילן
קנה עכשיו