39.00

תרסיס זחלים מעופפים מבית אקוגן.
התכשיר:
– מכיל: Cypermethrin.
– מיטיב להיאחז בנוף הצמחים.

– פועל כרעל קיבה .
– מדביר זחלי פרודניה, כנימת עש הטבק, מנהרן, טריפס,
זחלי מודד ופשפש הפרחים.

אופן היישום:
– נער היטב את המיכל.
– רסס את חלקי הצמח הנגועים ממרחק של לא פחות מ-30 ס”מ.
– רסס בתנועה סיבובית.
– הקפד לרסס תוך כיסוי מלא של הצמח.
– אין לרסס במקום בלתי מאוורר.
– אין לרסס בעת קרינת שמש חזקה.
– אין לרסס את הצמח כשהוא צמא ובשעות החום.
– אין לרסס פרחים פתוחים

ניתן להזמנה מראש

קנה עכשיו
תרסיס זחלים מעופפים

ניתן להזמנה מראש

קנה עכשיו