49.00800.00

תותח – תרכיז מתחלב
כללי
הוראות שימוש
אזהרות: עלול לגרום נזק לריאות בעת בליעת החומר. מסוכן בבליעה. גורם לתחושת עקצוץ
בעיניים, גירוי קל עלול לגרום לתגובה אלרגית, יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי
הדברה. לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי
והגנה על השיער, כפפות גומי (3/374-EN )חבוש מסיכת חצי פנים )140-EN )עם מסנן )-EN
14387 )מסוג P3-ABEK ,משקפי מגן )166-EN )בעת הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן
העבודה. עבוד במקום מאוורר. אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון
חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה: עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים
ולמקורות מים. רעיל לדבורים(bee/honey/μg(10-Toxic1 Moderately באזורים ובשעות בהם
הדבורים פעילות, חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים
פורחים סמוכים  תותח פוגע באוייבים טבעיים.
הוראות להכנת תרסיס וריסוס:
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים * הפעל את המערבל. * הוסף את התכשיר
* ערבל והשלם במים לכמות הסופית ורסס תוך כדי ערבול * מרווחי ריסוס 7 -6 ימים
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה.
אופן היישום:
גידול נגע מינון נפח
תרסיס
לדונם
ימי
המתנה
הערות
טוטה עגבנייה
אבסולוטה
*ליטר 70 0.5%
עד נגר
3
אין לטפל בעת
הימצאות אוייבים
טבעיים בשטח
פלפל, עגבנייה,
חציל כנימות עלה
0.4% הדלועיים
50 ליטר*
—-
תפוח עץ, אגס
150 ליטר
עד נגר*
תבלינים
)בזיל(
כנימת עש
הט ק %2.0
בהתאם
לגודל
הצמחים*
מלפפון, קישוא,
דלעת, אבטיח,
מלון
כנימת עלה
0.4% הדלועיים
50 ליטר *
%3.0 פשפש ליגוס תות שדה
80 ליטר *
תבלינים
)עירית, בזיל,
רוזמרין, מנטה
ספרדית, טרגון,
אורגנו,
פטרוזיליה,
מרווה, מיזונה,
רוקולה, מליסה,
לובג', צ'רביל,
כוסברה, שמיר(
כנימת עלה
הדלועיים
0.2%
25 – 45
ליטר*
להרטיב
היטב
את נוף
הצמחים
* הרטב היטב את נוף הצמחים בהתאם לגודל הצמחים!
תותח – תרכיז מתחלב
ت وت اك – .C.E TOTACH
מכיל 50 גר' בליטר פירטרינים PYRETRINS
00 מיליליטר בליטר שמן נים מכבישה קרה OIL NEEM
020 מיליליטר בליטר שמנים צמחיים OIL VEGETABLE
קוטל חרקים
רעילות: מסוכן לבריאות- דרגה III.
מס' או"ם: UN3082
דליק. כיבוי ב- CO2 או קצף.
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות אורגנית:04/הצ/2224
תכולה: ליטר
מס' אצווה: תאריך תפוגה:
בעל רישיון ויצרן:
דע-קדם פרוייקטים )1002 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית
רח' הזית 0 ,גן-חיים 44010 .טל:2412203 -00 פקס:2412302 -00
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]
תנאי מכירה:
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן
שימוש אחר.

לנער היטב לפני השימוש!
יש לרסס בשעות הערב
תותח – תרכיז מתחלב
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס ואביזריו:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את
המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן
ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל
בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד
להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש
חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש
בגדי עבודה שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש:
ניתן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום נעול
חשוך וקריר, המיועד לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים
והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל שימוש הקפד לסגור
היטב את האריזה. אין לאחסן בטמפרטורה העולה על
.5  C-ל ומתחת 35 C
טיפול בתכשיר שנשפך:
יש למנוע מתכשיר שנשפך להגיע למקווה מים. תכשיר
שנשפך יש להספיג בנסורת או חול ולהשליך למיכל
אשפה או לאתר פסולת מוסדר.
טיפול באריזות ריקות:
לרוקן את המיכל עד תומו. יש לשטוף את המיכל היטב
3 פעמים, לשפוך התשטיפים למיכל המרסס, לנקב את
האריזה שלא תשמש לשימוש חוזר ולהשליכה לאשפה.
עזרה ראשונה:
החומר חודר לגוף בבליעה, דרך העור או דרך הנשימה.
במקרה בליעה:יש להתייעץ ברופא.
פגיעה בעור: רחץ במים זורמים 5 דקות, במידה
ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.
פגיעה בנשימה:יש לעבור למקום עם אוויר חופשי.
במקרה של המשך גירוי התייעץ ברופא.
פגיעה בעין: רחץ במים זורמים 15 דקות, במידה
ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז הרעלות
רמב"ם: 2221000-04.
תאריך עדכון תווית: 2019/02

שמור במקום חשוך וקריר

20 מיליליטר
20 מיליליטר
1 ליטר
1 ליטר
נקה
תותח תרכיז מתחלב (כנימות עלה, אקריות)
מק"ט: אין מידע קטגוריה: