5.00

רשת ניילון אלסטית לסקרוג (SCROG = Screen of Green) לפי מטר.
גודל כל תא 12×12 סנטימטר, ניתן למתיחה.

רשת אלסטית לסקרוג (SCROG) לפי מטר

5.00