1.00

מחבר הסתעפות לצינורות בעלי קוטר 3X5 מ"מ ,צורת החיבור היא נעץ .

קנה עכשיו
מחבר לצינור 5 מ”מ בצורת T
קנה עכשיו