1.00

מחבר הסתעפות לצינורות בעלי קוטר 3X5 מ”מ ,צורת החיבור היא נעץ .

מחבר לצינור 5 מ”מ בצורת T

1.00

קנה עכשיו