140.00

מד ספיקת מים (צריכת מים) נקרא גם שעון מים – למדידת כמות המים העוברת בצינור.
המודד קל להרכבה בחיבורים מהירים, פשוט להפעלה, מגיע עם סוללות לתחילת עבודה מידית.

מד זרימת מים NWC ECO

140.00