מכשירי מדידה חומציות ומוליכות

אלקטרודה חומציות חליפית bluelab במקרה של תקלה .

380.00

מכשירי מדידה חומציות ומוליכות

מד חומציות pH – כולל אבקות כיול 4 ו7

100.00

מכשירי מדידה חומציות ומוליכות

ערכת כיול וניקוי לאלקטרודה Bluelab

90.00