מוצרי כלור לתעשייה לשימוש בתעשיית המזון ,בסופרמרקטים ,חדרי קירור ,משטחים שבאים במגע ישיר עם מזון .