מוצרי חיטוי חיטוי לחקלאות  ותעשיית והמזון על בסיס מגוון רחב של חומרים

כגון : אמוניום רבעוני, יוד , כלור ,אוזון.
מתאים לסביבות עבודה כמו רפתות ,לולי תרנגולות ,חוות קנאביס ,אורוות סוסים.