בוטניקס יודעים לתת את כל הפתרונות למגרשי דשא ,מדשא סינטטי לדשא טבעי לזרעי דשא ,ממכירת הציוד עד להתקנות ופרויקטים