Flip book element

קונפידור 350 להדברת כנימות 1/2 ליטר

165.00

קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת
מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כרעל קיבה
ומגע. הקונפידור נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח
אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטילה מהירה של המזיקים.
הוראות שימוש:
אזהרות: קונפידור מזיק כאשר נבלע.
אמצעי זהירות ומיגון:
מהמפעיל והלאה. •בעת ריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה •בזמן היישום, מומלץ להשתמש בכפפות לייטקס ובמשקפי מגן. •אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול. •יש להמנע ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.
ובעלי חיים בסביבה. •רצוי לרסס מוקדם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים
•לאחר יישום בדשא – אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש
מההשקיה המפעילה.
סכנות לסביבה:
•רעיל לדבורים )כאשר מיושם בריסוס בלבד(. התכשיר מזיק ליצורים
החיים בסביבה מימית. יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות
מים )אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי(. כן, אין לשטוף לתוכם את
המרסס.
הכנת קונפידור לשימוש:
הכנת תרסיס לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי:
כל שטח המדשאה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס הניסוי •קובעים את כמות המים למיהול הקונפידור על ידי ריסוס ניסוי של
היא הכמות בה יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. במידה
וכמות המים הדרושה גבוהה מנפח המרסס יש לחלק את היישום
למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור והמים.
הכמות הדרושה לטיפול. •שואבים את הקונפידור מהבקבוק באמצעות המזרק המצורף את •פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון. •מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
•מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב. •שופכים את הכמות הדרושה של הקונפידור לתוך המרסס.
הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:
המזרק. •שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות •פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנגד כיוון השעון. •מנערים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
אופן היישום:
•מרססים את הדשא. בזמן הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסס. •בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי )המושקים בממטרות או מתזים(:
•בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה
מהמפעיל והלאה.
•רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או
בעלי חיים בסביבה.
•משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר.
בצמחים המושקים בטפטוף:
צריך להגיע להיקלט ע"י השורשים. • ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר המתאים ומכסים. •שופכים באמצעות המזרק את הקונפידור לתוך הבור במינון •.חופרים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת. •מפעילים את ההשקיה כ-3/1 מזמן ההשקיה הרגיל.
בעצים שאינם מושקים:
לקו נוף העץ. •חופרים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב- 3/2 המרחק מהגזע
המתאים ומכסים. •שופכים את הקונפידור באמצעות המזרק לתוך הבורות במינון
להגיע ולהיקלט ע"י השורשים. •משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. הקונפידור צריך
בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:
•שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
•משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה. ערבוב. •מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 2/1 סמ"ק, תוך כדי
בגמר השימוש:
ניקוי המרסס והמזרק: יש לשטוף היטב בזרם מים ולאחסן. יש להקפיד
ששאריות התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים )אגם, נחל, מעיין או בריכת
נוי(. שאריות תכשיר במרסס עלולות להוות מפגע בריאותי.
הגנה אישית בגמר העבודה: יש להתרחץ, לחפוף ראש ולהחליף בגדים.
אין להתלבש שנית בבגדי העבודה, בהם השתמשנו, בטרם כובסו בנפרד.
כניסה מחדש למדשאה לאחר הפיזור: מותר להשתמש במדשאה לאחר
שהדשא יבש מההשקיה המפעילה.
הדברה )מקום נעול נקי, יבש וקריר, הרחק ממזון לאדם ולחי וממגע ידם איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי
של ילדים(. יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.
טיפול בתכשיר שנשפך: מספיגים בחול או בחומר סופג אחר. בחומר
הספוג ניתן להשתמש מתחת לטפטפת או לאסוף, לארוז בשקית אשפה
פלסטית אטומה, לסגור היטב ולהשליך לאשפה.
השמדת אריזות ריקות: אין להשתמש באריזות שימוש חוזר. יש להכניס את
האריזה הריקה לשקית אשפה פלסטית אטומה ולהשליך לפח האשפה.
במקרה של גירוי ממגע קונפידור בעור או בעיניים: יש לשטוף בכמות עזרה ראשונה:
גדולה של מים. אם הגירוי אינו פוסק, יש לפנות לרופא. במקרה של בליעה:
יש לקרוא מיידית לרופא ולהציג בפניו את אריזת המוצר.
מידע לרופא: המרכז הארצי לטיפול בהרעלות. ביה"ח רמב"ם טל:

קטגוריה:
מידע נוסף

פילטר דו כיווני 1000 מק"ש canlite

1,390.00

T

מפרט טכני

סדרת האינליין של קאן פותחת אפשרויות רבות בפני מגדלים,לפילטר הזה יש את היכולת לסנן  אוויר שמוזרם אליו מאזורים אחרים בעזרת צינור שרשורי,בכך הוא פותח אפשרויות שלא היו קיימות עד עכשיו כמו חיבור פילטרים בטור על מנת להשיג סינון מירבי , הפילטר מאפשר גם לסנן ריחות של אוהל גידול כאשר הוא ממוקם מחוץ לאוהל.

  • פילטר ממתכת של המותג ההולנדי המוביל
  • ספיקה אופטימלית 1000 מק"ש
  • ספיקה מקסימלית 1100 מק"ש
  • קוטר החיבור 200 מ"מ / 8 צול
  • גובה בסנטימטרים : 50 ס"מ
  • רוחב בסנטימטרים: 30 ס"מ
  • משקל: 15 קילוגרם
  • מכלי פחם פעיל 1050m2/g
קטגוריות: ,
מידע נוסף

מור – אבקה מסיסה (נגד קימחון,כימשון,כשותית)

75.00750.00

אזהרות : גורם לגירויים בעיניים, בעור ובדרכי הנשימה.
מסוכן בעת הבליעה. יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש : נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת
הטיפול בחומרי הדברה. יש להגביל את כמות האבק הנוצרת ושאיפתו.
לבש כפפות גומי (תקן 3/374- EN (בגדים ארוכים עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער. הרכב
מסיכת חצי פנים )תקן 140-EN (עם מסנן )תקן 14387- EN (מסוג
P3-ABEK והרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד )תקן 166-EN (בעת
הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן העבודה. עבוד במקום מאוורר. אל
תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף
שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה : רעיל ל יצורים חיים ב מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח
לסביבה המימית . מנע זרימה ורחף לבריכות ד ג ים ולמקורות מים . רעילות
נמוכה לדבורים. באזורים ובשעות בהם הדבורים פעילות, חל איסור מוחלט
ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים .
הוראות להכנת תרסיס וריסוס :
* לפני מזיגת ה מור למיכל הריס וס, יש לערבב את אבקת המור בכלי עם מים.
בתחילה יש לשים את המור עם מעט מים ותוך כדי בחישה, להוסיף מים עד
לקבלת תמיסה אחידה.
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים. * הפעל את המערבל.
* הוסף את ה תכשיר. * ער בל והשלם במים לכמות הסופית. רס ס תו ך כדי
ערבול . * יש לטפל 14 יום לאחר השתילה במרווחים של 7 ימים .
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה.
אופן היישום:
* יש להרטיב היטב את נוף הצמחים!!
בטיפול נגד מחלות ח שיבות רבה לנפח תרס יס גבוה!
מומלץ לרסס בש ע ות הערב
גידול נגע מינון
נפח
תרס יס
לדונ ם
ימי
המתנה
מלפפון, קישוא,
א ב טי ח, מלון, דלעת
קימחון
1 ק"ג מור
ל – 100
ליטר מים
50 ליטר *
7
קימחונית פלפל, חציל, עגבנייה
כי משון 30 ליטר* תפוח אדמה
כשותית 50 ליטר* חסה, סלרי
גפן
קימחון
60 ליטר עד
נגר*
תות שדה 30 ליטר עד
נגר *
גזר, סלרי שורש,
30 ל יטר* סלק עלים
תבלינים
)טרגון, מנטה
ס פרדית, בזיל,
עירית, מרווה,
ר וקולה, אורגנו,
קורנית, כוסברה,
פ טרוזיליה, שמיר(
* 30 – 80
בהתאם
לגודל
הצמחים
מ ור – אבקה מסיסה
MORE S.P. – مور
מכיל חומרים פעילים:
Potassium Hydrogen Carbonate ג'בק גרם 655
45 גרם בק" ג Sulfate Copper
חומרים אינרטיים: 300 גרם בק"ג
קוטל מחלות
)ראה טבלת אופן יישום(
רעילות: מסוכן – דרגה IV .
מס' או"ם: "לא מסווג"
אינו ד ליק
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות אורגנית:
7352 /הצ/07
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP :
מס' רישוי – 11013
תכ ו לה: ק"ג
מס' אצווה: תאריך תפוגה:
בעל רישיון ויצרן :
דע -קדם פרוייקטים ) 1987 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה ח קל אית
רח' הזית 8 ,גן -חיים 44910.טל: 7417283-09 פקס: 7417387-09
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]
תנאי מכירה :
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש
בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופ ן שימוש אחר.
מור – אבקה מסיסה
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המ יכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסי לוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים
ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק
תשטיפים .
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל
איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות
ומקווי המים למיניהם . יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר,
טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי עבודה
ש לא כובסו.
מועד כניסה מחדש :
ני תן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום נעול, מאוורר,
קריר, יבש וחשוך המיועד לאחס ון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל
שימוש הקפ ד לסגור היטב את האריזה. התכשי ר סופח לחות לכן,
הימנע מחשיפתו ללחות. אין לאחסן באור ה שמש . התכשיר סופח
לחות לכן, ה ימנע מחשיפתו ללחות. אין לאחסן בטמפרטורה העולה
. 10 C – ל ומתחת 30 C על

טיפול בתכשיר שנשפך :
אב קה שנשפכה יש לאספה עם מטאטא לשימוש חוזר או לשים במיכל
ולהשליך לאתר פסולת מוסדר . ניתן לשאוב שאריות האבקה או
לנקות ע ם בד לח למניעת פיזור האבקה. דאג לאוור ור . מנע הגעת
שאריות התכשיר למקורות מים ולבריכות דגים.
טיפול ב אריזות ריקות :
רוקן את המיכל עד תומו . יש לשטוף את המיכל הי טב של וש פעמים
לש פוך את התשטיפים ל מיכל המרסס, לנקב את הא רי זה , שלא
תשמש לשימוש חוזר ולהשליכ ה לפח אשפה .
עזרה ראשונה :
במקרה בליעה: שתה מספר כוסות של מים. במקרה של בליעת
כמויות גדולות , שתה מים והתייעץ ברופא.
פגיעה בעור : רחץ במים וסבון האזור הנגוע . במידה ומתפתח גירוי
התייע ץ ברופא.
פגיעה בנשימ ה : יש לעבור למקום עם אוויר חופשי. במידה
ומתפתחים קשיי נשימה. גש לרופא.
פגיעה בעין : רחץ במים זורמים ביסודיות. במידה ומתפתח גירוי
התייעץ ברופא.
מידע לרופא
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 77719

מק"ט: אין מידע קטגוריה:
מידע נוסף

תותח תרכיז מתחלב (כנימות עלה, אקריות)

49.00800.00

תותח – תרכיז מתחלב
כללי
הוראות שימוש
אזהרות: עלול לגרום נזק לריאות בעת בליעת החומר. מסוכן בבליעה. גורם לתחושת עקצוץ
בעיניים, גירוי קל עלול לגרום לתגובה אלרגית, יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי
הדברה. לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי
והגנה על השיער, כפפות גומי (3/374-EN )חבוש מסיכת חצי פנים )140-EN )עם מסנן )-EN
14387 )מסוג P3-ABEK ,משקפי מגן )166-EN )בעת הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן
העבודה. עבוד במקום מאוורר. אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון
חלקי גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה: עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים
ולמקורות מים. רעיל לדבורים(bee/honey/μg(10-Toxic1 Moderately באזורים ובשעות בהם
הדבורים פעילות, חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים
פורחים סמוכים  תותח פוגע באוייבים טבעיים.
הוראות להכנת תרסיס וריסוס:
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים * הפעל את המערבל. * הוסף את התכשיר
* ערבל והשלם במים לכמות הסופית ורסס תוך כדי ערבול * מרווחי ריסוס 7 -6 ימים
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה.
אופן היישום:
גידול נגע מינון נפח
תרסיס
לדונם
ימי
המתנה
הערות
טוטה עגבנייה
אבסולוטה
*ליטר 70 0.5%
עד נגר
3
אין לטפל בעת
הימצאות אוייבים
טבעיים בשטח
פלפל, עגבנייה,
חציל כנימות עלה
0.4% הדלועיים
50 ליטר*
—-
תפוח עץ, אגס
150 ליטר
עד נגר*
תבלינים
)בזיל(
כנימת עש
הט ק %2.0
בהתאם
לגודל
הצמחים*
מלפפון, קישוא,
דלעת, אבטיח,
מלון
כנימת עלה
0.4% הדלועיים
50 ליטר *
%3.0 פשפש ליגוס תות שדה
80 ליטר *
תבלינים
)עירית, בזיל,
רוזמרין, מנטה
ספרדית, טרגון,
אורגנו,
פטרוזיליה,
מרווה, מיזונה,
רוקולה, מליסה,
לובג', צ'רביל,
כוסברה, שמיר(
כנימת עלה
הדלועיים
0.2%
25 – 45
ליטר*
להרטיב
היטב
את נוף
הצמחים
* הרטב היטב את נוף הצמחים בהתאם לגודל הצמחים!
תותח – תרכיז מתחלב
ت وت اك – .C.E TOTACH
מכיל 50 גר' בליטר פירטרינים PYRETRINS
00 מיליליטר בליטר שמן נים מכבישה קרה OIL NEEM
020 מיליליטר בליטר שמנים צמחיים OIL VEGETABLE
קוטל חרקים
רעילות: מסוכן לבריאות- דרגה III.
מס' או"ם: UN3082
דליק. כיבוי ב- CO2 או קצף.
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות אורגנית:04/הצ/2224
תכולה: ליטר
מס' אצווה: תאריך תפוגה:
בעל רישיון ויצרן:
דע-קדם פרוייקטים )1002 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית
רח' הזית 0 ,גן-חיים 44010 .טל:2412203 -00 פקס:2412302 -00
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]
תנאי מכירה:
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן
שימוש אחר.

לנער היטב לפני השימוש!
יש לרסס בשעות הערב
תותח – תרכיז מתחלב
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס ואביזריו:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם
להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את
המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש
לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן
ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל
בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש
לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד
להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש
חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה
ברמת חובב.
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש
בגדי עבודה שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש:
ניתן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון:
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום נעול
חשוך וקריר, המיועד לאחסון חומרי הדברה,
מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים
והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל שימוש הקפד לסגור
היטב את האריזה. אין לאחסן בטמפרטורה העולה על
.5  C-ל ומתחת 35 C
טיפול בתכשיר שנשפך:
יש למנוע מתכשיר שנשפך להגיע למקווה מים. תכשיר
שנשפך יש להספיג בנסורת או חול ולהשליך למיכל
אשפה או לאתר פסולת מוסדר.
טיפול באריזות ריקות:
לרוקן את המיכל עד תומו. יש לשטוף את המיכל היטב
3 פעמים, לשפוך התשטיפים למיכל המרסס, לנקב את
האריזה שלא תשמש לשימוש חוזר ולהשליכה לאשפה.
עזרה ראשונה:
החומר חודר לגוף בבליעה, דרך העור או דרך הנשימה.
במקרה בליעה:יש להתייעץ ברופא.
פגיעה בעור: רחץ במים זורמים 5 דקות, במידה
ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.
פגיעה בנשימה:יש לעבור למקום עם אוויר חופשי.
במקרה של המשך גירוי התייעץ ברופא.
פגיעה בעין: רחץ במים זורמים 15 דקות, במידה
ומתפתח גירוי מתמשך התייעץ ברופא.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז הרעלות
רמב"ם: 2221000-04.
תאריך עדכון תווית: 2019/02

שמור במקום חשוך וקריר

מק"ט: אין מידע קטגוריה:
מידע נוסף

אגוז תרכיז נוזלי (כנימות עלה,קימחון)

25.00198.00

אגוז – תרכיז נוזלי
כללי
הוראות שימוש
אזהרות:
מסוכן בבליעה. עלול לגרום לגירוי בעת הבליעה ובעור . גורם לגירויים בעיניים ו ב דרכי
הנשימה. יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:
נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה. לבש כפפות גומי
(תקן 3/374-EN (בגדים ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה
סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער. הרכב מסיכת חצי פנים )תקן 140-EN(
עם מסנן )תקן 14387- EN (מסוג P3-ABEK והרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד
)תקן 166-EN (בעת הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן העבודה. עבוד במקום
מאוורר. אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון חלקי
גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה:
רעיל ליצורים חיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אגוז אינו רעיל לדבורים.
הוראות להכנת תרסיס וריסוס:
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים.
* הפעל את המערבל.
* הוסף את האגוז ולאחר מכן את תכשירי ההדברה.
* ערבל והשלם במים לכמות הסופית, המשך לערבל ורסס.
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה .
גידול נגע שילוב עם
תכשיר
מינון
התכשיר
ימי
המתנה
מינון
אגוז
פלפל כנימת עלה
האפרסק
0.8% כנימת
3 כל
תכשיר
יש לשלב
עם
0.1%
אגוז
פלפל קימחון,
קימחונית,
כנימות עלה,
כנימת עש הטבק
נימפר %1
פלפל כנימת עש הטבק
כנימ ות עלה
0.1% עזגן
פלפל כני מות עלה
כנימות עש הט בק
0.2% תותח
מל פפ ו ן כנימת עלה
הדלועיים
0.8% כנימת
תבלינים
)בזיל(
כנימות עלה
כנימת עש הטבק
0.2% עזגן

* יש להרטיב היטב את נוף הצמחים !
יש לנער היטב לפני השימוש!
אגוז – תרכיז נוזלי
EGOZ S.L.– أقوز
מכיל 880 גר' בק" ג PLANTS FROM SAPONINS

משטח ומדביק לתכשירי ד ע ק דם
רעילות: מסוכן – דרגה -IV
מס' או"ם: "לא מסווג"
אינו דליק.

Xi
"קרא בעיון את התווית לפנ י השימוש"
לא לשימוש ביתי – לש ימו ש חקלאי בלב ד!
מאושר לשימוש בחקלאות הא ורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות ה אורגנית:
7303 /הצ/07
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP :
מס' רישוי – 11015
תכולה: ליטר
מס' אצווה: תארי ך תפוגה:
בעל רישיון ויצ רן :
דע -קדם פרוייקטים ) 1987 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית
רח' הזית 8 ,גן -חיים 44910 טל: 7417283 -09 פקס: 7417387 -09
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]
תנ אי מכי רה :
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן
ש ימוש אחר.
אגוז – תרכיז נוזלי
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנ חיות לסילוק
תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולש טוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל
איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות
ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על
ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש
ח וזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי עבודה
שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש :
ניתן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום קריר, י בש , נעול
וחשוך המיו עד לאחסון חומרי הדברה, מ חוץ להישג יד ם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל שימוש
הקפד לסגור היטב את האריזה. אין ל אחסן באור השמש .
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על C 35 מ"צ ומתחת ל – C 10 .
טיפול בתכשיר שנשפך :
יש להספיג תכשיר שנשפך )אף אם פג תוקפו או שהתקלקל בז מן
האחסון( בנסורת או בחו ל, לאסוף באמ צעות מטאטא ויעה )ללא
מגע ידיים( לכלי אטום וסגור ולהשליך לאתר פסולת מוסדר.
טיפול ב אריזות ריקות :
רוקן את המיכל עד תומו . יש לשטוף את המיכל הי טב שלוש פעמים
לש פוך את התשטיפים למיכל המר סס, לנקב את הארי זה , של א
תשמש לשימוש חוזר ולהשליכה לאשפה.
עזרה ר אשונה :
במקרה בליעה: שטוף את הפה במים בתנאי שהאדם בהכרה.
התייעץ ברופא.
פגיעה בעור : רחץ במים וסבון. במידה ומתפתח גירוי התייעץ
ברופא.
פגיעה בנשימה : יש לעבור למקום עם אוויר חופשי. באם יש צורך
יש לבצע הנשמה מלאכותית. במקרה של המשך גירוי התייעץ
ברופא.
פגיעה בעין : שטוף כשהעיניים פתוחות עם הרבה מים. במקרה של
המשך גירוי התייעץ ברופא.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא:
.04 -7771900
שמור במקום חשוך וקריר
ת א ריך עדכון תווית: 2020/0

מק"ט: אין מידע קטגוריה:
מידע נוסף

Advanced Nutrients Revive

48.0094.00

מק"ט: אין מידע קטגוריות: ,
מידע נוסף

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.